Účtovný výkaz

JM VINÁRSTVO, spol. s r.o. (IČO: 35889543) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2021848389_IR_2010_608_2011_522131.TIF