Účtovný výkaz

JM VINÁRSTVO, spol. s r.o. (IČO: 35889543) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2021848389_IR_2011_2026033262012.TIF